Pressemelding - Årsmøtet 2016

RINGERIKE GOLFKLUBB,- ÅRSMØTE 2016.

På Ringerike Golfklubb’s årsmøte 30. mars ble det lagt frem årsberetning og regnskap som viser at klubben og Ringerike Golfbane AS i sitt 15.de driftsår 2015,- holder stø kurs. Det er registrert 3125 spilte runder,- en liten økning fra forrige år. Både gjennom driftsresultat,- og ved betydelig dugnadsinnsats har det vært mulig å heve kvaliteten på banen, og det tilbud man ønsker å gi medlemmer og gjestespillere. En viktig del av virksomheten er å kunne tilby golf som en aktivitet for stadig flere. Kursopplegget,- ”Veien til golf ”  er avholdt i mai og august, noe som vil bli gjennomført også i 2016. Kurset er også en viktig del av klubbens medlemsrekruttering ved å informere interesserte om hva som tilbys gjennom et medlemskap. Klubbens nye hjemmeside, www.ringerikegk.no skal også fortelle om tilbud og og aktiviteter,- bl. a. klubbens Golfcafe’ som er et populært  stoppested,- ikke bare for spillere, men også for reisende langs E.16. Banens beliggenhet mot denne viktige ferdselsåren har de senere år gitt økende innslag av gjestespillere.

Footgolf.

Som den andre banen i Norge anla Ringerike Golfbane i 2013 en 18. hullsbane for footgolf. Selv om 3- 400 spillere årlig har hatt glede av å praktisere denne nye sporten, har banen kapasitet til flere. Ringerike Golfklubb håper at nye brukere vil finne veien til footgolfbanen, og at vi får lokal deltagelse når det hvert år i september arrangeres footgolfturnering med deltagelse fra mange norske klubber. Footgolf er ikke en sport bare for turneringsspillere,- men en fin familieaktivitet.

Klubb og Golfbane.

Regnskapene som ble lagt frem og godkjent på årsmøte og generalforsamling viser at virksomheten er drevet i balanse for både klubb og bane. Styrene for disse har som oppgave å fortsette arbeidet for økt aktivitet, og dermed sikre det økonomiske grunnlaget for planlagte forbedringer av tilbud og banekvalitet. Som forberedelse til årets sesong ble det før påske fjernet snø på alle greener. Med værforbehold,- ligger det an til åpning av banen i siste halvdel av april.

Klubbens leder Roy Fjeld,- ønsket avløsning, og etterfølges av Frode Aasland. Roy Fjeld ble på årsmøtet overrakt blomster og takket for sitt arbeid for Ringerike Golfklubb gjennom mange år.

Referenten.

 

Sponsorer

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev her. Ønsker du å melde deg av, klikk her.
Din påmelding er sendt!