Medlemskap 2017

Ved ønske om medlemskap i Ringerike Golfklubb, vennligst fyll ut Innmeldingsskjemaet og returner det til klubben. Les mer om medlemmers Rettigheter og plikter Eventuelle spørsmål kan rettes til post@ringerikegk.no eller på telefon 977 811 81 til Frode Aasland. Ringerike Golfklubb har 9 medlemskategorier i 2016

Medlemskategorier

PrisGreenfee

A - Fullt medlemskap med aksje i golfbanen 3400,-Fritt spill

B - Medlem uten aksje i golfbanen 3400,-1/2 Greenfee

C - Familiemedlemskap, inkl. alle juniorer tom. 19 år 6800,-1/2 Greenfee

D - Student, fom. 20 tom 24 år 1800,-1/2 Greenfee

A/E - Junior tom. 19 år, med aksje 850,-Fritt spill

E - Junior tom. 19 år 850,-1/2 Greenfee

F - Greenfeemedlemskap 1250,-Full Greenfee

A/F - Greenfeeedlemskap med aksje 2200,-1/2 Greenfee

G - Første års medlemskap (NB! Fom. 2016 flyttes medl. i denne kategori til kategori B) 1550,-1/2 Greenfee

Vi har ingen innmeldingsavgift.

Medlemskontingenten inkluderer avgift til NGF med kr. 170,- pr. medlem 20 år og eldre i kalenderåret og abonnement på bladet Norsk Golf etter prinsippet med kr. 140,-.

Eventuell utmelding eller endring av kontingentkategori må meldes skriftlig til klubben innen 31. desember, jfr. lov for Ringerike Golfklubb §4

Siste nytt

Siste nytt

Sponsorer

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev her. Ønsker du å melde deg av, klikk her.
Din påmelding er sendt!