Medlemskap 2017

Ved ønske om medlemskap i Ringerike Golfklubb, vennligst fyll ut Innmeldingsskjemaet og returner det til klubben. Les mer om medlemmers Rettigheter og plikter Eventuelle spørsmål kan rettes til post@ringerikegk.no eller på telefon 977 811 81 til Frode Aasland. Ringerike Golfklubb har 9 medlemskategorier i 2016

Medlemskategorier

PrisGreenfee

A - Fullt medlemskap med aksje i golfbanen 3400,-Fritt spill

B - Medlem uten aksje i golfbanen 3400,-1/2 Greenfee

C - Familiemedlemskap, inkl. alle juniorer tom. 19 år 6800,-1/2 Greenfee

D - Student, fom. 20 tom 24 år 1800,-1/2 Greenfee

A/E - Junior tom. 19 år, med aksje 850,-Fritt spill

E - Junior tom. 19 år 850,-1/2 Greenfee

F - Greenfeemedlemskap 1250,-Full Greenfee

A/F - Greenfeeedlemskap med aksje 2200,-1/2 Greenfee

G - Første års medlemskap (NB! Fom. 2016 flyttes medl. i denne kategori til kategori B) 1550,-1/2 Greenfee

Vi har ingen innmeldingsavgift.

Medlemskontingenten inkluderer avgift til NGF med kr. 170,- pr. medlem 20 år og eldre i kalenderåret og abonnement på bladet Norsk Golf etter prinsippet med kr. 140,-.

Eventuell utmelding eller endring av kontingentkategori må meldes skriftlig til klubben innen 31. desember, jfr. lov for Ringerike Golfklubb §4

Sponsorer

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev her. Ønsker du å melde deg av, klikk her.
Din påmelding er sendt!