Back to Top

Banemerking
Utenfor banen Hvite merker/staker
Grunn under reparasjon Blå staker eller hvite linjer markert med blå stake
Straffeområder Røde merker/staker
Avstandsmerking i fairway Hvite - 200m, Gule - 150m, Røde - 100m
Avstandsmerking er til senter av green.

Uflyttbare hindringer
Trær med støttepinner, distansemerker, informasjonsskilt, og veier og stier med kunstig belegg. Fritak
skal tas etter regel 16.1
Straff for å spille fra feil sted ved brudd på denne lokale regel. Generell straff etter regel 14.7a
Grunn under reparasjon med spilleforbud
Merket med blå staker med hvit topp.
Straff for å spille fra feil sted ved brudd på denne lokale regel. Generell straff etter regel 14.7a
Maurtuer
Defineres som grunn under reparasjon med spilleforbud. Fritak skal tas etter regel 16.1
Straff for å spille fra feil sted ved brudd på denne lokale regel. Generell straff etter regel 14.7a
Steinfylte drensgrøfter
Defineres som grunn under reparasjon. Fritak skal tas etter regel 16.1
Straff for å spille fra feil sted ved brudd på denne lokale regel. Generell straff etter regel 14.7a
Flis- eller bark- lagte områder
Områder på banen hvor underlaget består av flis og/eller bark er ikke integrert del av banen,
og regnes som grunn under reparasjon. Fritak skal tas etter 16.1
Straff for å spille fra feil sted ved brudd på denne lokale regel. Generell straff etter regel 14.7a
Dyremøkk
Etter spillerens valg, møkk fra dyr kan behandles enten som:
En løs naturgjenstand som kan fjernes etter regel 15.1, eller
Grunn under reparasjon som gir fritak etter regel 16.1
Straff for å spille fra feil sted ved brudd på denne lokale regel. Generell straff etter regel 14.7a