Vanning av green

940x Sprinkler e09

Det automatiske vanningsanlegget settes i gang og vanner hver green i 8 minutter i stigende rekkefølge. Starter på green hull 1 kl.  11.00, 14.00 og 23.00