Følg koronavettreglene!
Norges Idrettsforbund har pålagt hvert særforbund å utarbeide egne smittevernregler tilpasset sin idrett, noe som har resultert i at vi har fått nasjonale koronavettregler for golf. Det overordnede målet/ansvaret vi har, er å bidra i den nasjonale dugnaden og forhindre smittespredning. Vi som følger nyhetssendinger og utviklingen fra dag til dag, vet at nye regler og forskrifter raskt kan iverksettes dersom tilliten misbrukes og ting kommer ut av kontroll. Ingen vil være den spilleren eller klubben som fører til at aktiviteten blir stoppet.
Inntil annen beskjed blir gitt spiller vi med et ekstra sett golfregler – koronavettreglene. Vi ber alle våre medlemmer og gjester om å følge disse og vise hensyn. 

Proshopen er stengt inntil videre. Det vil være mulighet til å kjøpe poletter, baller og pegger som blir satt frem og betales med Vipps.

 
RETNINGSLINJER FOR Å SPILLE KORONAGOLF OG BEGRENSE SMITTE:

I tillegg til nasjonale koronavettreglene fra NGF har klubben 'lokaleregler' for KoronaGolf.

1: FØR SPILL

- Ikke besøk golfanlegget dersom du er i karantene eller har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle symptomer på forkjølelse.

- Følg generelle råd og retningslinjer gitt av helsemyndighetene.

- Ankomst tidligst 10 minutter før starttiden for å unngå ansamlinger av mennesker.

- Klubbhuset og proshopen er stengt inntil videre.

- Vi anbefaler til først og fremst å spille sammen med personer man kjenner/føler seg trygge med i den nærmeste perioden fremover og hold 2 meter avstand hele runden.

- Toaletter på klubbhus er stengt.

- Drikkevann utenfor klubbhuset er stengt.

- Det er ikke mulig å leie golfbil eller traller.

- Putting greenen er åpen for oppvarming før runden, ikke for generell trening.

- KoronaGolf er ikke handicaptellende og uten scorekort.


2: UNDER SPILL

- Hold avstand til hverandre. Minimum 2 m under hele runden anbefales.

- Bruk bare dine egne pegger - ta ødelagte pegger med hjem.

- Bruk og berør bare dine egne golfballer.

- Golfhansker kan også infiseres ved berøring av andre gjenstander.

- Ikke lån noe utstyr fra andre spillere - hverken køller, blyanter, avstandsmålere eller annet.

- La alltid flagget stå i hullet. 

- Det tilrettelegges for at ballen ikke går ned i hullet - slik at ballen kan fjernes uten kontakt med hullkant og -kopp.

- «Gi» putter innenfor 1m for å unngå kontakt med hull og hullkant.

- Begrens leting av baller. Ikke slå provisorisk ball men legg en ball i spill ut på fairway for å unngå kø på banen.

- Ingen ballvaskere på banen. 

- Ingen raker i bunkere. «Rak» så godt du kan med skoen eller golfkøllen.

- Søppeldunker benyttes ikke. Ta med søppel hjem.

- Merkestaker flyttes/berøres ikke, men behandles som «uflyttbar hindring» og gir fridrop.

- Vannkraner på banen er stengt.

- Ingen «high-fives» eller berøringer.


3: ETTER SPILL

- Ikke ta hverandre i hånden for å takke for spillet.

- Ikke bytt eller signer scorekort.

- Ingen rengjøring av sko ved bruk av høytrykkspistol, eller børster.

- Ingen ansamling av mennesker.

- Reis hjem direkte etter runden.

- Vær oppmerksom på å holde avstand til andre på offentlige områder som parkeringsplass etc.

- Merk at retningslinjene gjør at spillet avviker fra golfreglene. Rundene er således ikke handicaptellende, og score skal derfor ikke registreres i GolfBox.

- Runder som forsøkes registrert vil bli strøket av Handicapkomiteen.
 
DRIVING RANGE

Vi gjør oppmerksom på at disse reglene MÅ overholdes. Ved brudd på reglene vil rangen bli stengt umiddelbart.
- Hvis du hoster eller har symptomer på sykdom skal du ikke oppholde deg på anlegget.

- Rangen vil være åpen hver dag fra 10.00 til 17.00. Bruk før eller etter disse tidspunktene er forbudt.

- Du må ha egen bærepose med deg. Bæreposen er din personlige bøtte. Ta med bæreposen hjem.

- Det skal benyttes annen hver plass. Minimum avstand mellom spillerne er 2 meter.

- All betaling vil måtte skje med bankkort. Vipps kommer snart..

- Vi vil ha ambulerende vakthold på plass for å kontrollere bruk av range.

- Rangen er kun åpen for klubbens medlemmer og gjestespillere.

- Utlån av køller og pegger er forbudt, man må bruke eget utstyr.

- Baller som eventuelt ikke er slått ut når man er ferdig skal slås ut på rangen, personen bak deg kan ikke bruke disse.

- Klubbhuset og toaletter er stengt.

- Søppelkasser benyttes ikke. Ta med søppel hjem.

- Foruten disse reglene for bruk har vi iverksatt ytterligere tiltak for å hindre smitte.

- Husk å holde god avstand ved parkering og ingen samling på parkeringsplass før eller etter trening.

 

FOOTGOLF

Vi gjør oppmerksom på at disse reglene MÅ overholdes. Ved brudd på reglene vil Footgolf bli stengt umiddelbart.
- Hvis du hoster eller har symptomer på sykdom skal du ikke oppholde deg på anlegget.

- Du må ha egen ball. Ballen er personlig. Ikke bytt baller med andre.

- Utlån av baller er forbudt, man må bruke eget utstyr.

- Klubbhuset og toaletter er stengt.

- Søppelkasser benyttes ikke. Ta med søppel hjem.

- Foruten disse reglene for bruk har vi iverksatt ytterligere tiltak for å hindre smitte.

- Husk å holde god avstand ved parkering og ingen samling på parkeringsplass før eller etter spill.