Footgolfinfo

Ringerike Footgolf består av fotballinteresserte golfentusiaster, de fleste er også medlemmer i Ringerike Golfklubb.

Det er en selvfølge at vi også tar med fotballinteresserte fra fotballmiljøet for å få til et samarbeid med eksisterende lag og foreninger slik at disse også kan ta del i denne nysatsingen.

Interimstyret valg 31.08.2013

For spørsmål om footgolf, ledig spilletid, turneringer, utlån av baller etc. Ta kontakt med Frode på 977 811 81

Syret i Ringerike Footgolf består av:

Styreleder - På valg

Nestleder          Morten Krokvik

Styremedlem    Frode Lafton

Varamedlem     Heidi Fauske