Informasjon om RGK

Til medlemmer og venner av Ringerike Golfklubb. (RGK)

Som dere har sett i Ringerikes Blad og på klubbens hjemmeside har styret i Ringerike Golfbane AS meldt oppbud i selskapet. Det nye styret i RGK, valgt på årsmøtet 11. desember 2017 består nå av Roy Fjeld, styreleder, Peter Lie, nestleder, styremedlemmer: Geir Fuglum, Gudbrand Bergsund, Dag Weberg.

Mens det tidligere aksjeselskapet Ringerike Golfbane AS nå avvikles, vil drift av bane og klubbvirksomhet heretter skje i regi av RGK. Styret har etter årsmøtet i desember avklart forutsetningene for videre drift. Gjennom forhandlinger med Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Ringerikes Blad og øvrige kreditorer er det vist positiv vilje til å medvirke til at vi kan glede oss over at vårt trivelige golfmiljø i Ådalen består.

Les mer: Informasjon om RGK

Historikk

Det hele begynte med at grunneier Einar Trygve Lie tenkte på alternativ bruk av deler av sin eiendom Fjøsviken gård.

15. mars 2001 ble Ringerike Golfklubb stiftet med et interimstyre som hadde som formål å avholde årsmøte slik at et ordinært styre kunne velges.  Dette ble gjort 23. april på Grand Hotell i Hønefoss.

19. juni ble klubben tatt opp som medlem i NIF og Norges Olympiske komité.

4. juli ble klubben tatt opp som medlem i Norges Golfforbund som klubb nr. 169.

7.oktober ble Ringerike Golfbane AS stiftet med formål å bygge og drive golfbane i Fjøsviken, nær Ringmoen. Pris pr aksje, kr 7.500,-.

Les mer: Historikk