Årsmøte for Ringerike Golfklubb er utsatt til 5. Oktober

Klikk her for innkalling og saksdokumenter til Årsmøtet.

Vi vil sende møtet via Teams digitalt møte. Klikk her for å delta når tiden nærmer seg.