Årsmøte for Ringerike Golfklubb er satt til Mandag 21. Mars 2022 kl. 19:00

Klikk her for innkalling og saksdokumenter til Årsmøtet.

Vi vil sende møtet via Teams digitalt møte. Klikk her for å delta når tiden nærmer seg.