Back to Top

7. januar 2002. Ekstraordinært og ordinært årsmøte på Kro68, Hallingby.

Mai/juni 2002. Vi arrangerer grønt kort kurs i samarbeid med Norefjell GK.

Juni 2002. Vi får status prosjektklubb i av NGF. Det vil si at vi kan utstede grønt kort selv.

Juni 2002. Tillatelse gitt for bygging av bane. Vi bygger drivingrange, øvingsområde for putting og 6 hulls bane, der store deler av denne inngår i planlagt 18 hulls bane.

Februar 2003. Området som skal bli 9-hulls bane hogges.

Juni 2003. Puttinggreen og drivingrange åpner

Juli 2003. 6-hulls banen åpnes for spill.

August 2003. Offisiell åpning av 6-hulls banen(16. august)

August 2004. Offisiell åpning av 9-hulls banen(29. august)