Historikk

Det hele begynte med at grunneier Einar Trygve Lie tenkte på alternativ bruk av deler av sin eiendom Fjøsviken gård.

15. mars 2001 ble Ringerike Golfklubb stiftet med et interimstyre som hadde som formål å avholde årsmøte slik at et ordinært styre kunne velges.  Dette ble gjort 23. april på Grand Hotell i Hønefoss.

19. juni ble klubben tatt opp som medlem i NIF og Norges Olympiske komité.

4. juli ble klubben tatt opp som medlem i Norges Golfforbund som klubb nr. 169.

7.oktober ble Ringerike Golfbane AS stiftet med formål å bygge og drive golfbane i Fjøsviken, nær Ringmoen. Pris pr aksje, kr 7.500,-.

7. januar 2002. Ekstraordinært og ordinært årsmøte på Kro68, Hallingby.

Mai/juni 2002. Vi arrangerer grønt kort kurs i samarbeid med Norefjell GK.

Juni 2002. Vi får status prosjektklubb i av NGF. Det vil si at vi kan utstede grønt kort selv.

Juni 2002. Tillatelse gitt for bygging av bane. Vi bygger drivingrange, øvingsområde for putting og 6 hulls bane, der store deler av denne inngår i planlagt 18 hulls bane.

Februar 2003. Området som skal bli 9-hulls bane hogges.

Juni 2003. Puttinggreen og drivingrange åpner

Juli 2003. 6-hulls banen åpnes for spill.

August 2003. Offisiell åpning av 6-hulls banen(16. august)

August 2004. Offisiell åpning av 9-hulls banen(29. august)