Back to Top

Medlemskategorier

 
Kategori  Greenfee          Pris   
A Medlemskap  fritt spill  4000
B Medlemskap  1/2 greenfee  3000
C Familiemedlemskap inkl. barn tom. 19 år      fritt spill  8000
D Student/vernepliktig  1/2 greenfee  1800
E Junior tom 19 år  1/2 greenfee    850
F Greenfeemedlemskap  full greenfee  1550
G Første års medlemskap*  1/2 greenfee  1800

*Første års medlemskap (NB! Fom. året etter flyttes medl. i denne kategori til kategori B)

 Tillegg for fritt spill for kategori G kr. 1200,-

Tillegg for fritt spill Kat D og E kr. 1000,-

 Vi har ingen innmeldingsavgift.

 

Medlemskontingenten inkluderer avgift til NGF med kr. 170,- pr. medlem 20 år og eldre i kalenderåret og abonnement på bladet Norsk Golf etter prinsippet med kr. 140,-.

Eventuell utmelding eller endring av kontingentkategori må meldes skriftlig til klubben innen 31. desember, jfr. lov for Ringerike Golfklubb §4.

Denne utmelding/endring skal bekreftes mottatt av klubben før fristen for at den skal være gyldig.